Rehabilitación da Área Sanitaria de Vigo, protagonista no congreso galego da especialidade