Recoñecemento internacional para a investigación do Sergas dirixida a minimizar os efectos nocivos da exposición á radiación