Promoción da investigación

A Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur ten entre os seus obxectivos o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

A Fundación, en colaboración cos investigadores, organiza todo tipo de eventos científicos (cursos, seminarios, conferencias, talleres,…). O noso persoal realiza labores de secretaría técnica, xestión económica do evento, e se se require, a solicitude de acreditación ao Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias.

Ademais, xunto co Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, a Fundación organiza e imparte cursos orientados á formación específica en investigación e innovación.

Contacto

Tania Vázquez Santos – Vigo
986 217 459
comunicacion@iisgaliciasur.es
Pedro Puig García- Pontevedra
986 800 924
pedro.puig@iisgaliciasur.es
Victoria Fernández Salgado – Ourense
988 385 474
victoria.fernandez@iisgaliciasur.es

Ligazóns

A Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur ten entre os seus obxectivos o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

A Fundación, en colaboración cos investigadores, organiza todo tipo de eventos científicos (cursos, seminarios, conferencias, talleres,…). O noso persoal realiza labores de secretaría técnica, xestión económica do evento, e se se require, a solicitude de acreditación ao Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias.

Ademais, xunto co Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, a Fundación organiza e imparte cursos orientados á formación específica en investigación e innovación.

Contacto

Tania Vázquez Santos – Vigo
986 217 459
comunicacion@iisgaliciasur.es
Pedro Puig García- Pontevedra
986 800 924
pedro.puig@iisgaliciasur.es
Victoria Fernández Salgado – Ourense
988 385 474
victoria.fernandez@iisgaliciasur.es

Ligazóns