Os Grupos DESAINS e Neumovigo I+i colaboran nun sistema intelixente para un mellor e rápido diagnóstico da apnea do sono