O proxecto PERSIST, unha posible avanzadilla do uso das novas tecnoloxías para apoiar o sistema da saúde en zonas rurais