O persoal do IIS Galicia Sur xa dispón de convenio colectivo específico