O Grupo Emerxente HealthyFit presenta os seus resultados preliminares sobre o beneficio do emprego de terapias baseadas en videoxogos para mellorar a psicomotricidade de persoas maiores