Nova tese doutoral sobre o emprego da Intelixencia Artificial no diagnóstico clínico