A carreira “Vigo Contra el Cáncer” destinará os fondos recadados ao proxecto BICAR do IIS Galicia Sur