Investigadores do IIS Galicia Sur organizan as II Xornadas de Actualización en Anatomía Patolóxica