Investigadoras do grupo ESVITER publican un estudo sobre a eficacia das augas mineromedicinais en pacientes con fibromialxia