XII Encontro Galaico-Portugués de Asociacións de Espondilite