Sesións Técnicas da Dirección Xeral de Saúde Pública: «A integración do HEXIN no novo IANUS 5»