Curso-Taller: «Preparación de proxectos para programas de Proba de Concepto (PdC)»