Benito Regueiro realiza unha perfecta disección do funcionamento e evolución do Covid 19