As nosas investigadoras e investigadores nos medios: o Grupo de Microbioloxía e Infectoloxía patenta un protector contra a carie