Aprobados o Plan de Igualdade e o Protocolo de Prevención e Actuación Frente ao Acoso Sexual Laboral da Fundación Biomédica Galicia Sur