Andrés Íñiguez, nomeado presidente da Fundación Española do Corazón