A comunicación, no epicentro das actividades formativas organizadas polo IIS Galicia Sur