1-ICONO

Xestión da investigación

Ofrecemos o apoio necesario ao persoal investigador, desde a identificación do financiamento ao que poden optar, ata a xestión posterior das axudas concedidas.

Xestionamos fondos recibidos a través de doazóns e convenios de colaboración.

2-ICONO

Xestión de estudos clínicos

Xestionamos e tramitamos os estudos e ensaios clínicos que levan a cabo nos centros sanitarios das áreas de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Os servizos de apoio e xestión difiren segundo sexan estudos e ensaios comerciais ou de investigación independente.

3-ICONO

Promoción da investigación

Unha das nosas prioridades é o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

Organizamos todo tipo de eventos científicos en colaboración cos investigadores: cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.

4-icono

Oficina de Transferencia

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Fundación Biomédica Galicia Sur integrada no IISGS, busca servir de apoio á innovación e xeración de novas tecnoloxías dentro da área sanitaria de Vigo, Ourense e Pontevedra.

1-ICONO

Xestión da investigación

Ofrecemos o apoio necesario ao persoal investigador, desde a identificación do financiamento ao que poden optar, ata a xestión posterior das axudas concedidas.

Xestionamos fondos recibidos a través de doazóns e convenios de colaboración.

2-ICONO

Xestión de estudos clínicos

Xestionamos e tramitamos os estudos e ensaios clínicos que levan a cabo nos centros sanitarios das áreas de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Os servizos de apoio e xestión difiren segundo sexan estudos e ensaios comerciais ou de investigación independente.

3-ICONO

Promoción da investigación

Unha das nosas prioridades é o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

Organizamos todo tipo de eventos científicos en colaboración cos investigadores: cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.

4-icono

Oficina de Transferencia

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Fundación Biomédica Galicia Sur integrada no IISGS, busca servir de apoio á innovación e xeración de novas tecnoloxías dentro da área sanitaria de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Banner-logo-iisgs

O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur é un Instituto de Investigación Sanitaria creado no ano 2008 mediante a firma dun convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo. O IISGS é un espazo de investigación multidisciplinar en Biomedicina, que aglutina aos grupos de investigación clínicos das Áreas Sanitarias do Sur de Galicia (Vigo, Ourense e Pontevedra) e aos grupos biotecnolóxicos da Universidade de Vigo, co obxectivo de promover a investigación traslacional e a innovación, garantindo así a aplicación efectiva dos resultados de investigación en termos de beneficios para a saúde dos cidadáns.

logo_instituto_completo

O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur é un Instituto de Investigación Sanitaria creado no ano 2008 mediante a firma dun convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo. O IISGS é un espazo de investigación multidisciplinar en Biomedicina, que aglutina aos grupos de investigación clínicos das Áreas Sanitarias do Sur de Galicia (Vigo, Ourense e Pontevedra) e aos grupos biotecnolóxicos da Universidade de Vigo, co obxectivo de promover a investigación traslacional e a innovación, garantindo así a aplicación efectiva dos resultados de investigación en termos de beneficios para a saúde dos cidadáns.

Permanece actualizado sobre convocatorias e axudas de investigación, cursos e eventos científicos.

Subscribirme ao boletín

Accede á área persoal para consultar a túa actividade investigadora xestionada pola Fundación Biomédica Galicia Sur.

Acceso Restrinxido

Queres contactar con alguén da Fundación Biomédica Galicia Sur? No directorio dispós de todos os datos.

Ir ao directorio
Logo-Generico-Area-Sanitaria-Vigo
Logo-Generico-Area-Sanitaria-Pontevedra
Logo-Generico-Area-Sanitaria-Ourense
logotipo-iisg