Unha tese doutoral do Grupo NeumoVigo I+i estuda os factores sociosanitarios relacionados coas hospitalizacións por EPOC