Padroado

Félix Rubial Bernárdez – PRESIDENTE.
Xerente Xestión Integrada Vigo.

Dionisio López Bellido – VICEPRESIDENTE.
Xerente Xestión Integrada Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

José Ramón Gómez Fernández – VICEPRESIDENTE.
Xerente Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés.

José Ramón Fernández Lorenzo
Director Científico Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

Juan Turnes Vázquez
Presidente do Comité de Investigación Xerencia Xestión Integrada Pontevedra.

Jesús García Mata
Presidente do Comité de Docencia Ourense.

María Concepción Alonso González
Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Ourense.

Julio García Comesaña. 
Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Vigo.

Sonia Fernández Arruti
Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Pontevedra.

Alfonso Otero González
Vogal investigador Ourense.

Carlos Crespo Diz
Vogal investigador Pontevedra.

Víctor Miguel del Campo Pérez
Vogal Investigador Vigo.

José Manuel Olivares Diez
Vogal investigador Vigo.

Andrés Íñiguez Romo
Vogal investigador Vigo.

María Luisa de Castro Parga
Vogal investigadora Vigo.

Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro
Vogal representante Familia Cabaleiro Goás.

Asunción González Longo
Vicerreitora Investigación Universidade de Vigo.

Luis Ángel León Mateos
Director de Promoción e Planificación da Investigación Sanitaria da ACIS

Beatriz Gil de Araujo de Simón – SECRETARIA.
Directora Fundación Biomédica Galicia Sur.

Félix Rubial Bernárdez – PRESIDENTE. Xerente Xestión Integrada Vigo.

Dionisio López Bellido – VICEPRESIDENTE. Xerente Xestión Integrada Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

José Ramón Gómez Fernández – VICEPRESIDENTE. Xerente Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés.

José Ramón Fernández Lorenzo Director Científico Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

Juan Turnes Vázquez Presidente do Comité de Investigación Xerencia Xestión Integrada Pontevedra.

Jesús García Mata Presidente do Comité de Docencia Ourense.

María Concepción Alonso González Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Ourense.

Julio García Comesaña.  Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Vigo.

Sonia Fernández Arruti Responsable Investigación organigrama directivo Xerencia Xestión Integrada Pontevedra.

Alfonso Otero González Vogal investigador Ourense.

Carlos Crespo Diz Vogal investigador Pontevedra.

Víctor Miguel del Campo Pérez Vogal Investigador Vigo.

José Manuel Olivares Diez Vogal investigador Vigo.

Andrés Íñiguez Romo Vogal investigador Vigo.

María Luisa de Castro Parga Vogal investigadora Vigo.

Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro Vogal representante Familia Cabaleiro Goás.

Asunción González Longo Vicerreitora Investigación Universidade de Vigo.

Luis Ángel León Mateos Director de Promoción e Planificación da Investigación Sanitaria da ACIS

Beatriz Gil de Araujo de Simón – SECRETARIA. Directora Fundación Biomédica Galicia Sur.