As nosas investigadoras e investigadores nos medios: entrevista Grupo SING e Grupo GIODO ¿Cómo funciona un diagnóstico asistido por ordenador?