João Alves, investigador do Grupo de Xenómica do Cancro do IIS Galicia Sur, obtén unha axuda internacional para investigar o uso da biopsia líquida no diagnóstico do cancro