Primeiras Xornadas SOGAFI: Aproximación Interdisciplinar á Persoa con Dor