Curso de actualización sobre intervención psicolóxica en adiccións