Emprego

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: IISG/19-26)

Proxecto/Programa: “Apoio en Estatística e Metodoloxía da Investigación ao persoal investigador do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur”.

Mais información

Requisitos:

 • Licenciado/a en Ciencias da Saúde, con formación específica en estatística, epidemioloxía ou saúde pública.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 1 de setembro de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: ELDS/19-24)

Proxecto/Programa: “Desenvolvemento preclínico de novos tratamentos en Enfermidades Lisosomais de Depósito”.

Mais información

Requisitos:

 • Técnico Superior de Anatomía Patolóxica, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, ou similares.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 15 de agosto de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Mais información

Prazo de solicitude pechado.

INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL (Ref: RDIG/19-25)

Proxecto/Programa: “Desenvolvemento de novas liñas de investigación no Grupo de Diagnóstico por Imaxe do IIS Galicia Sur”.

Mais información

Requisitos:

 • Doutorado en Ciencias da Saúde ou afíns (Medicina, Bioloxía, Física, Química, etc.).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de agosto de 2019. Ampliado ata o 30 de agosto!

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Mais información

Prazo de solicitude pechado.

INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL (Ref: ELDS/19-23)

Proxecto/Programa: “Desenvolvemento preclínico de novos tratamentos en Enfermidades Lisosomais de Depósito”.

Mais información

Requisitos:

 • Doutorado en Bioloxía ou ciencias afíns.
 • Título de Capacitación para traballar con animáis de experimentación.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 15 de agosto de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: HEPA/19-22)

Proxecto/Programa: “Apoio e xestión das liñas de investigación en Enfermidade Inflamatoria Intestinal e Hepatoloxía do Grupo de Hepatoloxía e EII do IIS Galicia Sur”.

Mais información

Requisitos:

 • Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde, preferentemente
  en Farmacia.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 10 de agosto de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/19-15)

Proxecto/Programa: “Risco cardiovascular en pacientes con dislipemia: Optimización do seguimento farmacoterapéutico do paciente con risco cardiovascular moi alto”.

Mais información

Requisitos:
Farmacéutico/a, especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 13 de xuño de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: CARD/19-9)

Programa: “Investigación con Intelixencia Artificial en Imaxe Médica aplicada ao diagnóstico en Cardioloxía”.

*Actuación financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, no cadro do programa 2018 de Promoción de Emprego Xoven e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i, código PEJ2018-005278-A, cofinanciado polo FSE (“O FSE inviste no teu futuro”).

Mais información

Requisitos:

 • Grao/Licenciatura en Física, Matemáticas ou Enxeñaría (Biomédica, Industrial, ou afins).
 • Ter 30 anos ou menos, e estar inscrito/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 10 de maio de 2019. **AMPLIADO ATA O 22 DE MAIO**

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

CONTACTO

Isabel Gladys Rivero Pérez
986 217 470

Marta Susana Álvarez González
986 217 468

rrhh@iisgaliciasur.es

MAIS INFORMACIÓN

Se che interesa que o teu CV sexa incluído na base de datos da Fundación, para ser tido en conta en posibles ofertas de emprego ou convocatorias de persoal, podes envialo ao seguinte enderezo de correo electrónico: rrhh@iisgaliciasur.es

CANDIDATURAS PARA TFM E/OU DOUTORADO

GRUPO DE NEUROCIENCIA TRASLACIONAL

OUTRAS OFERTAS


Universitat Rovira i Virgili

A Universitat Rovira i Virgili publicou a convocatoria 2019 do Programa Martí i Franquès de 77 prazas de persoal investigador predoutoral en formación. Máis información a través do seguinte enlace. O prazo de solicitude estará aberto ata o 2 de setembro de 2019.

Instituto de Salud Carlos III

O Instituto de Salud Carlos III convocou tres ofertas de emprego para titulados/as superiores, para traballar na área de Programas Internacionais. Dúas prazas son para contratos laborais en prácticas no cadro da iniciativa internacional ICPerMed. Outra praza é para un contrato de obra e servizo como Project Manager do proxecto europeo EULAC-PerMed. O prazo de solicitude está aberto ata o 12 de agosto de 2019.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: SERV/19-10)

Proxecto/Programa: “Promoción da investigación e a innovación en Servizos de Saúde”.

*Actuación financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, no cadro do programa 2018 de Promoción de Emprego Xoven e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i, código PEJ2018-002494-A, cofinanciado polo FSE (“O FSE inviste no teu futuro”).

Mais información

Requisitos:

 • Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde e/ou Experimentais (Bioloxía, Medicina, Farmacia, Enfermaría, Química, etc.).
 • Ter 30 anos ou menos, e estar inscrito/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 20 de xullo de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: CARD/19-21)

Proxecto/Programa: “Apoio á investigación e á realización do Estudo CLEAR SYNERGY (OASIS 9)”.

Mais información

Requisitos:

 • Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde (Medicina, Farmacia, Bioloxía).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de xullo de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: CARD/19-19)

Proxecto/Programa: “Rexistro clínico retrospectivo de pacientes con Fibrilación Auricular da Área Sanitaria de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde (Medicina, Farmacia, Bioloxía).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 28 de xuño de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: CGER/19-20)

Proxecto/Programa: “Apoio aos proxectos de investigación e estudos clínicos da Unidade de Cardioxeriatría da EOXI de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Grao en Enfermaría.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 5 de xullo de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: CARD/19-6)

Proxecto/Programa: “Apoio á investigación e á realización de estudos, ensaios clínicos e proxectos científicos na área da Cardioloxía”.

Mais información

Requisitos:
Graduada/o en Enfermaría.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 7 de abril de 2019. ¡¡Atención: prazo ampliado ata o 21 de abril!!

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: ARRT/19-16)

Proxecto/Programa: “Investigación con Intelixencia Artificial aplicada a sinais PPG en sistemas embebidos para o diagnóstico en Cardioloxía”.

Mais información

Requisitos:
Grao en Enxeñería (Telecomunicacións, Industrial, Biomédica ou afíns).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 16 de xuño de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/19-17)

Proxecto/Programa: “Coordinación dos ensaios clínicos e a información sobre medicamentos no Servizo de Farmacia da EOXI de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Lic./Grao en Farmacia, especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de xuño de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

INVESTIGADOR/A SENIOR (Ref: TAVI/19-18)

Proxecto/Programa: “Investigación da deflexión extrema da estrutura dunha prótesis valvular aórtica (TAVI)”.

Mais información

Requisitos:
Doutorado en Física (preferiblemente rama Electrónica e Computación).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de xuño de 2019. 

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/19-13)

Proxecto/Programa: “Innovación no modelo organizativo de atención farmacéutica ao paciente hematolóxico”.

Mais información

Requisitos:
Farmacéutico/a, especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de maio de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: FIBA/19-14)

Proxecto/Programa: “Avaliación de eventos trombo-embólicos e hemorráxicos en pacientes anciáns con fibrilación auricular”.

Mais información

Requisitos:
Título de Bacharel ou Técnico Medio ou Superior de FP.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 6 de xuño de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: NANO/19-11)

Proxecto/Programa: “Coordinación técnica e xestión da axuda de consolidación e estruturación do Grupo de Referencia Competitiva TeamNanoTech, pertencente ao IIS Galicia Sur”.

*Actuación financiada pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, no cadro do programa de Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento, código IN607A-2018/05).

Mais información

Requisitos:
Titulado/a medio ou superior, preferiblemente no ámbito da Dirección de Empresas ou Economía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 30 de maio de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL (Ref: NANO/19-12)

Proxecto/Programa: “Colaboración na liña de investigación de ‘Síntesis de Nanopartículas’ do Grupo de Referencia Competitiva TeamNanoTech, pertencente ao IIS Galicia Sur”.

*Actuación financiada pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, no cadro do programa de Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento, código IN607A-2018/05).

Mais información

Requisitos:
Grao/Licenciatura en Química ou Física, con Doutorado en Ciencias.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 30 de maio de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: EERR/19-8)

Programa: “Desenvolvemento tecnolóxico de novos tratamentos en enfermidades raras”.

*Actuación financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, no cadro do programa 2018 de Promoción de Emprego Xoven e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i, código PEJ2018-005289-A, cofinanciado polo FSE (“O FSE inviste no teu futuro”).

Mais información

Requisitos:

 • Grao/Licenciatura en Bioloxía, Bioquímica, Farmacia, ou afins.
 • Ter 30 anos ou menos, e estar inscrito/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 10 de maio de 2019. **AMPLIADO ATA O 22 DE MAIO**

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: INNO/19-7)

Programa: “Apoio no desenvolvemento dos proxectos asociados ao Living Lab da área sanitaria de Ourense”.

*Actuación financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, no cadro do programa 2018 de Promoción de Emprego Xoven e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i, código PEJ2018-002490-A, cofinanciado polo FSE (“O FSE inviste no teu futuro”).

Mais información

Requisitos:

 • Titulo Superior Universitario, preferentemente relacionado coas Ciencias da Saúde.
 • Ter 30 anos ou menos, e estar inscrito/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 10 de maio de 2019. **AMPLIADO ATA O 22 DE MAIO**

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: DERM/19-5)

Proxecto/Programa: “Apoio á investigación e á realización dos estudos e ensaios clínicos do servizo de Dermatoloxía da EOXI de Pontevedra e O Salnés”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde (Bioloxía, Farmacia, Enfermería, …).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 21 de marzo de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: FUND/19-4)

Proxecto/Programa: “Xestión da I+D+i que se desenvolve nos centros do ámbito da Fundación Biomédica Galicia Sur pertencentes á área sanitaria de Ourense”.

Mais información

Requisitos:
Diplomatura/Grao/Licenciatura/Máster, con formación e/ou experiencia específica en xestión da I+D+i.

Prazo de solicitude:
Ampliado ata o 8 de marzo de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: PSIQ/19-3)

Proxecto/Programa: “Procura de marcadores biolóxicos de eficacia terapéutica en esquizofrenia”.

Mais información

Requisitos:
Grao en Bioloxía, con Máster en Psicobioloxía, Neurociencias ou similar.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de febreiro de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: PSIQ/19-2)

Proxecto/Programa: “Estudo lonxitudinal de predicción precoz da resposta en depresión coa combinación multimodal de biomarcadores epixenéticos, neurocognitivos e clínicos”.

Mais información

Requisitos:
Grao en Psicoloxía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de febreiro de 2019.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh@iisgaliciasur.es

Más información

Convocatoria resolta.

Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

A Subsecretaría de Ciencia, Innovación e Universidades publicou no BOE nº 283 do pasado 23 de novembro, convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de decembro 2018. Máis información.

Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) – Universidade de Vigo

O Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) ofrece un contrato predoutoral a tempo completo para traballar no Grupo de Neurociencias da Universidade de Vigo. O prazo de solicitude estará aberto ata o 20 de novembro de 2018. Máis información e documentación no seguinte enlace.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: CARD/18-17)

Proxecto/Programa: “Rexistro clínico retrospectivo de pacientes con Fibrilación Auricular da Área Sanitaria de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde (Medicina, Farmacia, Bioloxía…).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 8 de decembro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: ADIG/18-18)

Proxecto/Programa: “Colorectal Cancer Omics Collection: Identificación dun panel de biomarcadores asociados a cancro de colon e os seus estadios precancerosos baseado na xenómica, transcriptómica e outras potenciais técnicas ‘omicas’”.

Mais información

Requisitos:
Diplomatura/Grao en Enfermaría.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 16 de decembro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: INFO/18-16)

Proxecto/Programa: “Implementación de ferramentas informáticas integradas de apoio á investigación”.

Mais información

Requisitos:
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 29 de outubro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: INML/18-15)

Proxecto/Programa: “Xestión da investigación da Unidade de Ensaios Clínicos en Inmunoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 29 de outubro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria posposta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: ONCO/18-14)

Proxecto/Programa: “Apoio á investigación e á realización de estudos e ensaios clínicos no Servizo de Oncoloxía Médica do CHUVI”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Ciencias da Saúde.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 14 de outubro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: INFC/18-13)

Proxecto/Programa: “Xestión e coordinación da investigación clínica que desenvolve a Unidade de Enfermidades Infecciosas do CHUVI”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Medicina, Especialista en Medicina Interna.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 14 de outubro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/18-12)

Proxecto/Programa: “Avaliación dun Plan de Atención Farmacéutica aos pacientes incluidos nun Programa de Rehabilitación Cardíaca”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Farmacia, Especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 15 de septiembre de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Más información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: NEUR/18-11)

Proxecto/Programa: “Apoio científico-técnico á Unidade de Trastornos do Movemento (UTM) da EOXI de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao en Medicina, Especialista en Neuroloxía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 20 de xullo de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/18-9)

Proxecto/Programa: “Posta en marcha de procedimentos audiovisuais e técnicos para mellorar a preparación e administración de medicamentos perigosos na EOXI de Vigo”.

Mais información

Requisitos:
Farmacéutico/a Especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 5 de xullo de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: FARM/18-8)

Proxecto/Programa: “Optimización de preparacións de medicamentos listas para a súa administración ao paciente en Terapia Antibiótica Intravenosa”.

Mais información

Requisitos:
Farmacéutico/a Especialista en Farmacia Hospitalaria.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 29 de xuño de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: RISG/18-7)

Proxecto/Programa: “Rede de Investigación en SIDA (RIS-ISCIII)” (financiado polo Instituto de Salud Carlos III, código RD16/0025/0026, e cofinanciado por FEDER).

Más información

Requisitos:
Técnico Superior de Laboratorio (FP2).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 20 de abril 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: OSAP/18-6)

Proxecto/Programa: “OSAP: Estreptococos orais con potencial antibacteriano” (financiado pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, Xunta de Galicia: Programa IGNICIA-Proba de concepto).

Más información

Requisitos:
Licenciado/Graduado en Odontoloxía, ou en Medicina coa especialidade en Estomatoloxía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 21 de marzo de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: RRHH/18-4)

Proxecto/Programa: “Xestión do personal de investigación contratado que desenvolve a súa actividade nos centros do ámbito da Fundación Biomédica Galicia Sur”.

Más información

Requisitos:
Graduado/a en Relacións Laborais, Dereito Laboral, ou equivalente.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 23 de febreiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Ref: IISG/18-5)

Proxecto/Programa: “Apoio e asesoría en Estatística e Metodoloxía da Investigación ao persoal investigador do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur”.

Mais información

Requisitos: Licenciado/a en Ciencias da Saúde, con formación específica en estatística, epidemioloxía ou saúde pública.

Prazo de solicitude: Aberto ata o 23 de febreiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

BECA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN (REF: NUTR/B1-18)

Proyecto/Programa: “Impacto do soporte nutricional preoperatorio e postoperatorio con fórmulas non específicas en doentes intervidos de cancro gástrico”.

Mais información

Requisitos:
Graduado/a en Nutrición, con coñecementos de análisis estatístico.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 28 de xaneiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTES DE INVESTIGACIÓN (REF: PNSD/18-3)

Proxecto/Programa: “Eficacia do xogo terapéutico “El Trisquel” no tratamento de doentes con trastornos relacionados con substancias: estudo neuropsicolóxico e proteómico de biomarcadores preditores de resposta” (financiado pola Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas).

Mais información

Requisitos: Licenciatura/Grao en Psicoloxía, con experiencia en Neuropsicoloxía Clínica.

Nº de prazas: Dúas, unha para a zona Norte (A Coruña e Ferrol) e outra para a zona Sur (Pontevedra).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 15 de febreiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: NANO/18-1)

Proxecto/Programa: “Transferencia e valorización de nanotecnoloxías a PYMES innovadoras (early adopters) da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: NANOEATERS” (financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional-FEDER no marco do Programa POCTEP).

Mais información

Requisitos:
Técnico Superior de Laboratorio de Diagnose Clínica e de Anatomía Patolóxica e Citoloxía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de xaneiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: CARD/18-2)

Proxecto/Programa: “Apoio á investigación e á realización de estudos, ensaios clínicos e proxectos científicos na área de Cardioloxía”.

Mais información

Requisitos:
Grao Medio ou Superior en Ciencias da Saúde.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 25 de xaneiro de 2018.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

Prazo de solicitude pechado.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: OSAP/17-21)

Proxecto/Programa: “OSAP: Estreptococos orais con potencial antibacteriano” (financiado pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, Xunta de Galicia; Programa IGNICIA-Proba de concepto).

Mais información

Requisitos:
Titulación Superior Universitaria (Licenciatura/Grado/Máster).

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 20 de decembro de 2017.  PRAZO AMPLIADO ATA O 27 DE DECEMBRO!!

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: OSAP/17-22)

Proxecto/Programa: “OSAP: Estreptococos orais con potencial antibacteriano” (financiado pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, Xunta de Galicia; Programa IGNICIA-Proba de concepto).

Mais información

Requisitos:
Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico (FP2), con experiencia previa no ámbito da investigación biomédica.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 23 de decembro de 2017.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: RDEM/17-24)

Proxecto/Programa: “Rede Galega de Investigación en Demencias (REGIDEM)” (financiada pola Axencia Galega de Innovación-GAIN, Xunta de Galicia)”.

Mais información

Requisitos:
Doctoramento en Psicoloxía.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de decembro de 2017.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.


AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: TAVI/17-20)

Proxecto/Programa: “Simulación de problemas de contacto entre a prótese valvular Edward Sapien e unha raíz aórtica nativa, derivada de imaxes de TAC”.

Mais información

Requisitos:
Titulación: Grao en Enxeñaría Industrial ou de Telecomunicacións.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de novembro de 2017.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (Ref: BBAN/17-23)

Proxecto/Programa: “Biobanco do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur” (pertencente á Plataforma Nacional de Biobancos, financiada polo ISCIII e cofinanciada por FEDER)”.

Mais información

Requisitos:
Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía (FP2), con experiencia previa no ámbito da investigación biomédica.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 21 de decembro de 2017.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Oferta modificada, advertido erro na información sobre o salario. Desculpen as molestias.

AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Ref: ONCO/17-16)

Proxecto/Programa: “Deseño dunha ferramenta informática para medir os resultados de saúde en oncoloxía, en colaboración cun grupo de traballo multidisciplinar da EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras”.

Mais información

Requisitos:
Grao en Enxeñaría Informática, preferentemente con Posgrao/Máster.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 1 de novembro de 2017. AMPLIADO ATA O 08/11!

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Prazo de solicitude pechado.

TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (Ref: INNO/17-15)

Proxecto/Programa: “Xestión dos proxectos de investigación e actividades de transferencia de tecnoloxía e innovación que se desenvolven nos centros da Área de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras”.

Mais información

Requisitos:
Licenciatura/Grao, preferentemente en ciencias da saúde (Medicina, Farmacia, Bioloxía, …), ou Matemáticas, con Máster en Metodoloxía da Investigación ou Estatística Aplicada en Ciencias da Saúde.

Prazo de solicitude:
Aberto ata o 26 de outubro de 2017.

Interesados/as enviar documentación a:
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Mais información

Convocatoria resolta.

CANDIDATURAS PARA CONVOCATORIAS PÚBLICAS

CONTRATOS SARA BORRELL - AES 2018

CONTRATOS PREDOUTORAIS - GAIN 2018

CONTRATOS POSTDOUTORAIS - GAIN 2018

Próximamente

OFERTAS DOUTROS CENTROS

Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela (IDIS)

Grupo de Patoloxía Musculoesquelética do IDIS busca candidatos para solicitar unha bolsa FPU (Formación de Profesorado Universitario), para a realización da tese doutoral nas súas líñas de investigación. Máis información. Os/as interesados/as debedes enviar o voso CV canto antes a: patologiamusculoesqueletica@gmail.com.

Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) – Universidade de Vigo

O Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) ofrece un contrato predoutoral a tempo completo para traballar no Grupo de Neurociencias da Universidade de Vigo. O prazo de solicitude estará aberto ata o 20 de novembro de 2018. Máis información e documentación no seguinte enlace.

Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) – Universidade de Vigo

O Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo (CINBIO), vinculado ao IIS Galicia Sur, convoca varias plazas de persoal investigador predoutoral e posdoutoral (ofertas 27, 28 y 29) para integrarse en distintos grupos e liñas de investigación do Centro. O prazo de solicitude está aberto ata o 10 de xullo. Mais información.

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS)

La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) convoca una plaza de Técnico/a de administración para sus dependencias de Lugo (Hospital Lucus Augusti), con perfil de formación universitaria: licenciatura o equivalente. Más información en la web de FIDIS (ver oferta).

Más información

 • Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 15 de marzo de 2018.
 • Ver oferta.

Convocatoria dunha praza de Investigador/a Doutor para incorporarse ao Grupo de Investigación en Xerontología (GIG) da Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña, con cargo a una axuda da Xunta de Galicia (Grupos de Referencia Competitiva).

Más información

 • Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 23 de febreiro de 2018.
 • Ver oferta.

Convocatoria de concurso público para a selección de persoal de apoio á xestión da I+D+i no Servizo de Investigación da Universidad Carlos III de Madrid con cargo a fondos de investigación.

Más información

 • Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 31 de xaneiro de 2018.
 • Ver oferta.