Directorio

Beatriz Gil de Araujo de Simón
Directora
Tel: 986 217 460
bgilsim@sergas.es

Margarita Álvarez González
Xestión Económica e Contable
Tel: 986 217 461
margarita.alvarez.gonzalez@sergas.es

Marta Olivares Parada
Xestión Administrativa
Tel: 986 217 461
marta.olivares.parada@sergas.es

Marta Susana Álvarez González
Xestión e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 468
marta.alvarez.gonzalez@sergas.es

Ana Muñoz Espasandín
Xestión e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 472
ana.munoz.espasandin@sergas.es

Nerea Alonso Sousa
OTRI
Tel: 986 217 454
nerea.alonso.sousa@sergas.es

Marta Llobet Molina
Estudos Clínicos
Tel: 986 217 450
marta.llobet.molina@sergas.es

Paula Cerezo Álvarez
Estudos Clínicos
Tel: 986 217 471
paula.cerezo.alvarez@sergas.es

Tania Vázquez Santos
Comunicación e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 459
tania.vazquez.santos@sergas.es
promocion.fundacion.biomedica@sergas.es

Pedro García Puig
Responsable Delegación Pontevedra
Tel: 986 800 924
pedro.garcia.puig@sergas.es

Inés Garrido González
Responsable Delegación Ourense
Tel: 988 385 474
fundacion.biomedica.ourense@sergas.es

Mabe Concepción Machado
Secretaría do IIS Galicia Sur
Tel: 986 217 452
secretaria.iisgs@sergas.es

Beatriz Gil de Araujo de Simón
Directora
Tel: 986 217 460
bgilsim@sergas.es

Margarita Álvarez González
Xestión Económica e Contable
Tel: 986 217 461
margarita.alvarez.gonzalez@sergas.es

Marta Olivares Parada
Xestión Administrativa
Tel: 986 217 461
marta.olivares.parada@sergas.es

Marta Susana Álvarez González
Xestión e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 468
marta.alvarez.gonzalez@sergas.es

Ana Muñoz Espasandín
Xestión e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 472
ana.munoz.espasandin@sergas.es

Paula Cerezo Álvarez
Xestión e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 471
paula.cerezo.alvarez@sergas.es

Nerea Alonso Sousa
OTRI
Tel: 986 217 454
nerea.alonso.sousa@sergas.es

Marta Llobet Molina
Estudos Clínicos
Tel: 986 217 450
marta.llobet.molina@sergas.es

Patricia Fariñas
Estudos Clínicos
Tel: 986 217 471
ensayos.fundacion.biomedica@sergas.es

Tania Vázquez Santos
Comunicación e Promoción da Investigación
Tel: 986 217 459
tania.vazquez.santos@sergas.es
promocion.fundacion.biomedica@sergas.es

Pedro García Puig
Responsable Delegación Pontevedra
Tel: 986 800 924
pedro.garcia.puig@sergas.es

Inés Garrido González
Responsable Delegación Ourense
Tel: 988 385 474
fundacion.biomedica.ourense@sergas.es

Mabe Concepción Machado
Secretaría do IIS Galicia Sur
Tel: 986 217 452
secretaria.iisgs@sergas.es

Sedes

Hospital Álvaro Cunqueiro

Estrada de Clara Campoamor 341
Bloque Técnico Planta 2
36312 Vigo
Tel: 986 217 450

Hospital Montecelo

Avda. Montecelo s/n
Planta -1
36164 Pontevedra
Tel: 986 800 522

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)

Casetas de administración 1ª planta
Ramón Puga 52-54
32005 Ourense
Tel: 988 385 474

Hospital Álvaro Cunqueiro

Estrada de Clara Campoamor 341
Bloque Técnico Planta 2
36312 Vigo
Tel: 986 217 450

Hospital Montecelo

Avda. Montecelo s/n
Planta -1
36164 Pontevedra
Tel: 986 800 522

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)

Casetas de administración 1ª planta
Ramón Puga 52-54
32005 Ourense
Tel: 988 385 474