As nosas investigadoras e investigadores nos medios: Eva Poveda, Grupo Viroloxía e Patoxénese «Día Mundial da loita contra a SIDA»