As nosas investigadoras e investigadores nos medios: África González coordina un manual de referencia sobre inmunoxenética