Actos conmemorativos do centenario do Dr. Cabaleiro Goás (1918 – 1977)