A tese doutoral de Cecilia Mouronte (Grupo NeumoVigo I+i) estuda a relación entre EPOC, enfisema e cancro de pulmón